تبلیغات
اخبار روز دنیا - اطلاعیه ستاد حقوق بشر درباره پرونده سكینه محمدی آشتیانی

اطلاعیه ستاد حقوق بشر درباره پرونده سكینه محمدی آشتیانی

نویسنده :م ح
تاریخ:شنبه 6 شهریور 1389-09:55 ب.ظ

نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران مانند سایر نظام های قضائی حاكم در كشورهای جهان براساس اصل تفكیك قوا و استقلال دستگاه قضائی عمل می كند.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با صدور اطلاعیه ای، گزارشی از آخرین وضعیت قضایی پرونده خانم سكینه محمدی آشتیانی را منتشر كرد. 

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمی بین المللی و برخی از رسانه های دولتی و غیردولتی درخصوص مسائل حقوقی و قضائی كشورها بدون دسترسی به منابع و اطلاعات موثق مربوط به آن كشورها نه فقط ناقض منشور ملل متحد و سایر معاهدات بین المللی در زمینه استقلال و حاكمیت كشورها تلقی می شود بلكه نوعی پیش داوری غلط، ناعادلانه و جانبدارانه محسوب می گردد. بدون تردید تداوم این رهیافت در نظام بین المللی رویه ای غیرمنطقی و غیرقابل دفاع و پذیرش را در پی خواهد داشت. 

در بخش دیگری از این اطلاعیه تصریح شده است: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مانند سایر نظام های قضایی حاكم در كشورهای جهان براساس اصل تفكیك قوا و استقلال دستگاه قضائی عمل می كند. علیرغم عدم تكلیف در ارائه توضیحات نسبت به محتویات پرونده قضائی متشكله در قوه قضائیه كه قوه ای مستقل است و قاضی یا قضات متصدی در هر پرونده در صدور و انشاء و دستور ابلاغ رأی بدون تأثیرپذیری از جو روانی اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانه ای باید براساس حقایق موجود در پرونده و با رعایت مقررات قانونی اقدام نمایند اما، ستاد حقوق بشر به منظور تنویر افكار عمومی، این اطلاعیه را صادر كرده است. 

در این بیانیه تاكید شده است: ستاد حقوق بشر، از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سكینه محمدی آشتیانی پیگیری لازم درباره پرونده قضایی مشارالیها را به عمل آورد كه متأسفانه براساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سكینه محمدی آشتیانی به اثبات رسیده است. 

در این پرونده برابر اعلام مركز فوریت های پلیس ١١٠ در تاریخ ٢٣/ ٦/ ٨٤ وقوع یك فقره فوت مشكوك در شهرستان اسكو گزارش شده كه با دریافت گزارش تلفنی مذكور مأمورین به محل مراجعه و مشاهده می كنند كه شخصی به هویت ابراهیم قادرزاده ٤٤ ساله در داخل منزل مسكونی و در سطح زمین حمام افتاده است. 

در ادامه این بیانیه آمده است: خانم سكینه محمدی كه همسر او بوده در اظهارات خود، تصریح نموده است كه با فردی به نام آقای عیسی طاهری رابطه نامشروع داشته و توسط همین شخص تحریك شده تا از شوهرش ابراهیم قادرزاده طلاق گرفته و با او ازدواج كند. خانم سكینه محمدی سپس تصریح كرده است كه به اتفاق آقای عیسی طاهری نقشه به قتل رساندن شوهرش آقای ابراهیم قادرزاده را طرح كرده است. 

به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشكی قانونی منتقل و پس از معاینه، صراحتاً چنین اعلام نظر شده است: "..: " با توجه به آثار مارك الكتریكی (اثر برق گرفتگی) در ناحیه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحیه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سیستم برق مطرح می باشد كه با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعی، این اقدام بعد از ایجاد اختلال هوشیاری با مصرف دارو (حتی به میزان كم) توسط فرد دیگری صورت پذیرفته است." 

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است : خانم محمدی در تحقیقات مرجع بازپرسی در تاریخ ٥/ ٩/ ٨٤ با قبول اتهامات، اظهار داشته است: " آقای عیسی طاهری، بنده را فریب داد و با تزریق آمپول و وصل نمودن جریان برق با مشاركت وی، شوهرم را به قتل رسانده ام و قبل از آن نیز دو ماه بود كه با وی رابطه داشتم." نهایتاً بازپرس در خصوص اتهامات مشارالیها، دائر بر معاونت در قتل عمدی و همچنین رابطه نامشروع با آقای عیسی طاهری، قرار مجرمیت صادر و درخصوص اتهام زنای محصنه با مردان اجنبی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه های كیفری استان صادر نموده كه مراتب به شعبه ششم دادگاه كیفری استان آذربایجان شرقی ارسال و متهم آقای اكبر زارع را به عنوان وكیل خود معرفی نموده و در جلسه دادگاه، آقای سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف آقای اكبر زارع حاضر گردیده كه نهایتاً طی دادنامه شماره ٣٨-۱۹/ ٦/ ٨٥ خانم سكینه محمدی آشتیانی در خصوص زنای محصنه با مردان اجنبی مستنداً به مواد ٦٣و ٨٣ و ١٠٥ قانون مجازات به حد رجم محكوم شده است. 

در این بیانیه تصریح شده است : پس از آن شعبه سی و نهم دیوان عالی كشور طی دادنامه شماره ٢٠٦/ ٢٩-۶/ ٣/ ١٣٨٦ در خصوص تجدید نظر خواهی خانم سكینه محمدی با وكالت آقایان اكبر زارع و سهراب سمنگان، رسیدگی دادنامه تجدید نظرخواسته را، ابرام نموده است. 

در اینجا لازم به ذكر است كه با وجود قطعیت حكم صادره، با پیگیری های ستاد حقوق بشر تا كنون این حكم به مرحله اجراء در نیامده است. 

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است : در پرونده ای دیگر، شعبه دوازدهم دادگاه كیفری استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه شماره ٣٩- ١٥ / ٨/ ٨٥ به اتهام آقای عیسی طاهری كوهدقی فرزند محمد با وكالت آقای فاروق فیض ایلخچی و نیز خانم سكینه محمدی آشتیانی فرزند اصغر با وكالت آقایان اكبر زارع و حبیب اسدی دایر بر مشاركت در قتل عمدی مرحوم ابراهیم قادرزاده اسكویی رسیدگی كرده و به استناد مواد ٤٢، ٢٠٣، ٢٠٦، ٢١٢، ٢٣١، ٦١٢ قانون مجازات، متهم ردیف اول را به قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه یك مرد توسط شكات و متهم ردیف دوم را نسبت به جنبه خصوصی جرم به استناد بند دوم ماده ٦ قانون آئین دادرسی كیفری قرار موقوفی پیگرد و به لحاظ اینكه اقدام مشارالیه موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه گردیده به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محكوم نموده است. 

متعاقباً شعبه ٣١ دیوانعالی كشور طی دادنامه ٤٦ / ٣١-۲۰/ ١ / ٨٦ درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای عیسی طاهری و همچنین وكلای خانم سكینه محمدی نسبت به دادنامه شماره ٣٩- ١٥/ ٨/ ٨٥ صادره از شعبه ١٢ دادگاه كیفری آذربایجان شرقی رسیدگی و نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام نموده است. 

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است : متعاقباً، قضات شعبه ١٢ دادگاه كیفری استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره ٨٨٠٩٩٧٤١٢٧٢٠٠٠٠٣-۲۲/ ١/ ٨٨ با تصریح به مراتب اعلام رضایت اولیاءدم، به استناد بند دوم ماده ٦ قانون آئین دادرسی كیفری درخصوص قصاص نفس، قرار موقوفی تعقیب صادر اما در مورد جنبه عمومی، نظر به اینكه اقدام محكوم علیه، موجب اخلال در نظم جامعه و بیم تجری مرتكب به دیگران گردیده است، به استناد مادتین ٢٠٨ و ٦١٢ قانون مجازات اسلامی با رعایت تبصره ماده ١٨ قانون مذكور، آقای عیسی طاهری كوهدقی را به تحمل ده سال حبس تعزیری محكوم نموده است. 

در بخش پایانی این بیانیه تاكید شده است : با التفات به مراتب مذكور، قابل ملاحظه است كه خانم سكینه محمدی آشتیانی با وجود داشتن دو فرزند، در قتل همسر خود و پدر فرزندانش، مشاركت داشته و كانون خانوادگی را از هم گسیخته و در واقع فرزندان خود را از داشتن خانواده محروم نموده است. 

با توجه به جمیع جهات فوق الذكر، دستگاه قضایی برای اعمال وقت های مضاعف در اعمال قانون و رعایت حق قانونی افراد راه كارهای ویژه ای را در دستور كار قرار داده است كه نتیجه نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.


نوع مطلب : اخبار 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo